↑TOP

電磁波是多少

kk(a990010) 一般網友
發文: 8 經驗: 39
發表於 2009-07-14 09:38
請問這隻手機的電磁波是多少?
                謝謝表情 #6
kk(a990010) 一般網友
發文: 8 經驗: 39
發表於 2009-07-15 12:59
好想買喲
不知電磁波是多少
請各位大大告訴我
                          謝謝~

ePrice留言

訪客
 通知發文者有新的回覆訊息
更多推薦文章